Không chỉ dừng lại ở may đo những bộ suit truyền thống, Veneta luôn cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất trong lĩnh vực may đo để đưa ra những bộ sưu tập thú vị.